Loading...

Numer Konta Bankowego


Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, 
89-200 Szubin (Oddzia
ł w Rynarzewie)

 
NR KONTA: 40 8164 0001 0004 4365 2000 0001

Z dopiskiem:"Darowizna na rzecz kultu religijnego"


ul. Szkolna 10, 89-200 Rynarzewo
+48 793 928 565